Amdanom

Yn cynnig grantiau bychain i bobl yn ein cymuned sydd eu hangen.

Mae’r pandemig wedi amlygu cymaint yr ydym angen ein ffrindiau, cymdogion a chymunedau. Rydym yn dibynnu ar ein gilydd. Rydym angen busnesau lleol ar gyfer swyddi a bwyd, i ofalu am ein plant, ac i weini peint nos Wener. Mae busnesau lleol yn dibynnu arnom ninnau i’w cefnogi. Gall y cadwyn hwn dorri mewn amseroedd anodd. Mae cadw’r gadwyn yn gryf yn dda i ni gyd.

Mae llawer ohonom yn ffeindio’r amseroedd hyn yn anodd. Rhai’n fwy na’u gilydd. Ond mae gan ein gymuned glós galon enfawr.

Mae’r Gronfa Gyd-sefyll yn cynnig grantiau i unigolion yn ardal Machynlleth sy’n wynebu caledi.

Rydym yn grŵp fach o wirfoddolwyr lleol.

Dechreuasom y gronfa mewn ymateb i bryderon am effaith ariannol coronafeirws ar ein cymuned. Cawsom ein hysbrydoli gan gronfeydd lawr-gwlad eraill megis BiPandas yn Llundain, a Chronfa SWARM

Pwy ydyn ni?

Rydym yn grŵp fach o wirfoddolwyr lleol:

  • Penny Tristram
  • Elena Blackmore
  • Beth Maiden
  • Laurence Tidy
  • Hannah Smith

Dechreuasom y gronfa mewn ymateb i bryderon am effaith ariannol coronafeirws ar ein cymuned. Cawsom ein hysbrydoli gan gronfeydd lawr-gwlad eraill megis BiPandas yn Llundain, a Chronfa SWARM.