Dewch i godi arian inni!

Helpwch ni i godi arian y mae angen mawr amdano i bobl ym Machynlleth.

Oes gennych chi syniad codi arian creadigol? Ffansi gwneud rhywbeth rhyfedd, heriol, neu hwyliog at achos da?

Gall unrhyw un helpu – boed yn unigolyn, grŵp o ffrindiau neu fusnes lleol. O nofio noddedig i ffeirio dillad, partïon i ginio sydyn, fe fydden ni wrth ein bodd yn clywed am eich syniad codi arian chi, a gallwn gynnig cynghorion ac adnoddau i’ch helpu i gael y maen i’r wal.

Ebostiwch ni i siarad am eich syniad. Fe anfonwn ninnau ein logos atoch, a deunydd amdanon ni yn Gymraeg a Saesneg i’w ddefnyddio ar bosteri a’r cyfryngau cymdeithasol. Hefyd, cewch help gennym i roi’r gair ar led am eich prosiect.

Cysylltwch â: hello@machsolidarityfund.org.uk

 

 

[Llun hwyl yma!]