Bagiau llysiau am ddim gan Planna Fwyd/Plant Food

Mae’r prosiect tyfu llysiau lleol gwych Planna Fwyd/Plant Food wedi cynnig nifer o fagiau llysiau i ni i’w rhoi i’r rhai sy’n cael grant gennyn ni. Mae ganddyn nhw lwyth o lysiau dros ben ar hyn o bryd, ac rydyn ni’n gobeithio dosbarthu’r rhain i bobl a theuluoedd lleol rhwng nawr a mis Hydref. Mae …

Read more

Ein misoedd cyntaf

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi’n cefnogi yn ystod misoedd cyntaf y gronfa. Roedden ni am ichi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau yn ystod y cyfnod yma. Ym mis Mai 2020 y dechreuon ni, felly rydyn ni wrthi ers pedwar mis. Rydym yn grŵp ar lawr gwlad sy’n cael ei redeg …

Read more