A group of people cooking a meal

Llwyddiant Tecawê y Gronfa Gyd-sefyll

Llwyddodd ein tîm anhygoel o gogyddion, a oedd yn codi arian, i fwydo 106 o bobl gyda phrydau tecawê blasus nos Wener ddiwethaf. Fe wnaethon nhw lwyddo i godi £925 er budd Cronfa Gyd-sefyll Corona Mach. Bydd y cwbl yn mynd i ariannu grantiau bach o hyd at £100 i unigolion yn ardal Machynlleth sy’n wynebu cyfnod heriol oherwydd pandemig y coronafeirws.

Roedd y pryd yn cynnwys stiw corbys, sbigoglys a phlanhigyn wy, koftas ffacbys a llysiau a brownis cardamon a choffi. “Blasus iawn!” meddai Ant, cwsmer a chefnogwr y siop tecawê.

Defnyddiodd y gwirfoddolwyr y gegin yn nhafarn Braich Goch yng Nghorris, sydd wedi bod yn cynnal prosiect cyfiawnder bwyd drwy gydol pandemig Covid-19. Diolch yn fawr iawn i dîm tafarn Braich Goch am sicrhau bod eu cegin ar gael i wirfoddolwyr Cronfa Gyd-sefyll Mach.

Hoffech chi ddefnyddio eich amser a’ch sgiliau i godi arian ar gyfer Cronfa Gyd-sefyll Mach a’n helpu i barhau i gefnogi pobl yn ein cymuned? Cysylltwch â ni!