Noddi’r gronfa

Byddwn wrth ein boddau’n clywed gan fusnesau a allant noddi ein cronfa unwaith neu drwy rodd fisol.

Mae’r pandemig wedi amlygu cymaint yr ydym angen ein ffrindiau, cymdogion a chymunedau.

Tra bod llawer o fusnesau’n dioddef yn sgil y pandemig, mae rhai mewn cyflwr i gefnogi eraill o hyd.

Noddi ein cronfa yw’ch ffordd i gefnogi ein cymuned i gyd a chadw ein heconomi leol i fynd. Mae cadw’r gadwyn hon yn gryf yn dda i ni gyd.

Hoffwn eich diolch trwy rannu eich logo a’ch dolenni ar ein tudalen gartef. Fodd bynnag, byddem yn hapus i gadw’ch enw’n gyfrinachol pe bai’n well gennych, ac rydym yn croesawi rhoddion di-enw.

Cysylltwch â ni i’w trafod: hello@machsolidarityfund.org.uk