Angen grant?

Rydym yn cynnig grantiau bychain o hyd at £100 i unigolion yn ardal Machynlleth sy’n wynebu caledi oherwydd pandemig y coronafeirws.

Gwnewch gais yma

Rwyf yn unigolyn sydd eisiau gwneud rhodd

Mae’n cymryd ychydig o eiliadau i wneud rhodd unwaith neu’n fisol.

Gwnewch rodd yma

Rwyf yn fusnes sydd eisiau noddi’r gronfa

Byddwn wrth ein boddau’n clywed gan fusnesau a allant noddi ein cronfa unwaith neu drwy rodd fisol.

Darganfyddwch fwy