A group of people cooking a meal

Llwyddiant Tecawê y Gronfa Gyd-sefyll

Llwyddodd ein tîm anhygoel o gogyddion, a oedd yn codi arian, i fwydo 106 o bobl gyda phrydau tecawê blasus nos Wener ddiwethaf. Fe wnaethon nhw lwyddo i godi £925 er budd Cronfa Gyd-sefyll Corona Mach. Bydd y cwbl yn mynd i ariannu grantiau bach o hyd at £100 i unigolion yn ardal Machynlleth sy’n …

Read more

Bagiau llysiau am ddim gan Planna Fwyd/Plant Food

Mae’r prosiect tyfu llysiau lleol gwych Planna Fwyd/Plant Food wedi cynnig nifer o fagiau llysiau i ni i’w rhoi i’r rhai sy’n cael grant gennyn ni. Mae ganddyn nhw lwyth o lysiau dros ben ar hyn o bryd, ac rydyn ni’n gobeithio dosbarthu’r rhain i bobl a theuluoedd lleol rhwng nawr a mis Hydref. Mae …

Read more

Ein misoedd cyntaf

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi’n cefnogi yn ystod misoedd cyntaf y gronfa. Roedden ni am ichi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau yn ystod y cyfnod yma. Ym mis Mai 2020 y dechreuon ni, felly rydyn ni wrthi ers pedwar mis. Rydym yn grŵp ar lawr gwlad sy’n cael ei redeg …

Read more