Rhowch arian

Mae’r pandemig wedi amlygu cymaint yr ydym angen ein ffrindiau, cymdogion a chymunedau. Rydym yn dibynnu ar ein gilydd. Rydym angen busnesau lleol ar gyfer swyddi a bwyd, i ofalu am ein plant, ac i weini peint nos Wener. Mae busnesau lleol yn dibynnu arnom ninnau i’w cefnogi. Gall y cadwyn hwn dorri mewn amseroedd anodd. Mae cadw’r gadwyn yn gryf yn dda i ni gyd.

Mae llawer ohonom yn ffeindio’r amseroedd hyn yn anodd. Rhai’n fwy na’u gilydd. Ond mae gan ein gymuned glós galon enfawr.

Mae’r Gronfa Gyd-sefyll yn cynnig grantiau i unigolion sy’n wynebu caledi. Allwch chi gyfrannu i helpu pobl sydd mewn angen yn eich cymuned?

Rhowch arian heddiw

Gall rhodd o unrhyw faint wneud gwahaniaeth, tra byddai rhodd rheolaidd yn ein galluogi i helpu mwy o bobl yn barhaol.

Prosesir rhoddion yn ddiogel gan PayPal. Gallwch dalu gyda’ch cerdyn banc neu’ch cyfrif PayPal.


Os ydych yn adnabod rhywun sydd angen cymorth ariannol, cysylltwch neu rowch ein manylion iddo/iddi. Darllenwch fwy am y gronfa yma.